Navrhnite svoj výskum Pre novinárov FAQ
Posledná aktualizácia: 08/26/2023 07:24 PM

Priemerné IQ v Afganistane

Počet odpovedí: 500+
Priemerné IQ: 95.39
Miesto v hodnotení: 134

Demografika

Veľkosť populácie: Približne 38 miliónov

Dĺžka života: Približne 64,83 rokov

Miera pôrodnosti: Približne 33,6 pôrodov na 1 000 obyvateľov

Ekonomické ukazovatele

Miera nezamestnanosti: Približne 23,9%

Vzdelávacie a kultúrne ukazovatele

Percento obyvateľstva s prístupom na internet: Približne 11%

Percento gramotného obyvateľstva: Približne 43%

Tabuľka 20 najlepších používateľov v tejto kategórii s IQ nad 100.
# Krajina Používatelia IQ
#1 Ath 125