Navrhnite svoj výskum Pre novinárov FAQ
Posledná aktualizácia: 09/10/2023 09:14 PM

Priemerné IQ podľa vekovej skupiny

Priemerný IQ populácie poskytuje cenné poznatky o kognitívnom vývoji a potenciálnych zmenách v priebehu života. Táto tabuľka má za cieľ predstaviť dôkladnú analýzu priemernej IQ skóre v rôznych vekových skupinách a zdôrazniť pozoruhodné vzory a úvahy.

Vysoká miera dôvery v údajoch: 1000+
Nízka hodnota stupňa dôveryhodnosti: <1000
# Vek Priemerné IQ Počet odpovedí
#1 26-35 102.24 100000+
#2 19-25 101.47 100000+
#3 36-50 100.17 100000+
#4 ≥50 99.35 100000+
#5 ≤18 98.49 100000+

Data

Podľa zhromaždených údajov sú priemerne skóre IQ rozdelené podľa vekových skupín nasledovné:

  • 26-35 rokov: 102,24
  • 19-25 rokov: 101,47
  • 36-50 rokov: 100,17
  • ≥50 rokov: 99,35
  • ≤18 rokov: 98,49

Mladá dospelosť (19-25 rokov) vs. Stredná dospelosť (26-35 rokov)

Zaujímavá pozorovanie môže byť urobená medzi vekovými skupinami 19-25 a 26-35. Druhá skupina prezentuje mierny nárast priemernej hodnoty IQ. Rôzne výskumné štúdie naznačujú, že kognitívne schopnosti môžu dosiahnuť vrchol v koncoch dvadsiatych rokov a na začiatku tridsiatych rokov, čo potenciálne prispieva k pozorovaným číslam.

Stredný vek (36-50 rokov)

Veková skupina od 36-50 rokov ukazuje nominálne zníženie priemernej hodnoty IQ. To môže byť spôsobené rôznymi faktormi, vrátane životných povinností, zmeny zdravia alebo jednoducho prirodzeným kognitívnym vývojom.

Dôchodcovia (≥50 rokov)

Je zrejmé, že dochádza k miernemu zníženiu priemernej hodnoty IQ u tých, ktorí majú 50 rokov a viac. Je však dôležité rozlišovať medzi hrubými kognitívnymi schopnosťami spracovania a nahrádzaným vedomím alebo múdrosťou. Druhý zvyčajne kompenzuje akýkoľvek pokles v prvom.

Mládež (≤18 rokov)

Najmladšia kohorta, tí, ktorí majú 18 rokov alebo menej, má najnižšiu priemernú hodnotu IQ v tejto sade údajov. To však nie je indikáciou ich kognitívneho potenciálu. Tieto sú formatívne roky a s vhodným usmernením, vzdelaním a skúsenosťami je dosť miesta na rast.