Navrhnite svoj výskum Pre novinárov FAQ
Posledná aktualizácia: 08/14/2023 06:01 PM

Priemerné IQ podľa úrovne fyzickej aktivity

Jedným z dôležitých aspektov ľudského života je fyzická aktivita. Snažili sme sa zbierať údaje od našich používateľov na analýzu vzťahu medzi frekvenciou fyzickej aktivity a priemerom skóre inteligentného kvocientu (IQ). Tabuľka nižšie poskytuje pohľad na vzťah medzi fyzickou aktivitou jednotlivca a jeho priemerom IQ.

Vysoká miera dôvery v údajoch: 1000+
Nízka hodnota stupňa dôveryhodnosti: <1000
# Frekvencia Fyzickej Aktivity Priemerné IQ Počet odpovedí
#1 Príležitostne 103.00 1000+
#2 Zriedkavo 101.74 1000+
#3 Pravidelne 100.91 100+
#4 Nikdy 99.32 1000+