Foreslå forskningen din For journalister FAQ
Siste oppdatering: 08/26/2023 07:31 PM

Gjennomsnittlig IQ i Etiopia

Antall svar: 1000+
Gjennomsnittlig IQ: 96.69
Rangering i rangering: 112

Demografi

Størrelse på befolkningen: Omtrent 114 millioner

Forventet levealder: Omtrent 66 år

Fødselsrate: Omtrent 32 fødsler per 1000 innbyggere

Andel av befolkningen som bor i byer: Omtrent 21%

Økonomiske indikatorer

Inflasjonsrate: Omtrent 20%

Utdannings- og kulturindikatorer

Gjennomsnittlig utgift på utdanning: Omtrent 4,5% av BNP

Andel av befolkningen med internettilgang: Omtrent 15%

Andel av befolkningen som kan lese og skrive: Omtrent 52%

Tabell over de 20 beste brukerne i denne kategorien med IQ over 100.
# Land Brukere IQ
#1 Teo 121
#2 raul 107
#3 Addis 103