Stel uw onderzoek voor Voor journalisten FAQ
Laatste update: 08/26/2023 07:44 PM

Gemiddeld IQ in Slowakije

Aantal antwoorden: 1000+
Gemiddeld IQ: 100.96
Plek in ranglijst: 23

Demografie

Bevolkingsgrootte: Ongeveer 5,45 miljoen mensen.

Gemiddelde levensverwachting: Ongeveer 77,3 jaar.

Geboortecijfer: Ongeveer 9,6 geboorten per 1.000 mensen.

Gemiddelde leeftijd van de bevolking: Ongeveer 41 jaar.

Percentage stedelijke bevolking: Ongeveer 54%.

Economische indicatoren

Gemiddeld salaris: Het gemiddelde maandsalaris bedraagt ongeveer 1.100 euro.

Werkloosheidspercentage: Ongeveer 6,5%.

Inflatiepercentage: Ongeveer 1,6%.

Percentage van het BBP besteed aan wetenschap en technologie: Gegevens zijn mogelijk niet onmiddellijk beschikbaar voor het specifieke jaar, maar historisch gezien was dit percentage minder dan 1%.

Onderwijs- en cultuurindicatoren

Percentageverdeling van onderwijsniveaus: Hoewel gedetailleerdere gegevens beschikbaar kunnen zijn, heeft volgens recente gegevens meer dan 90% van de volwassenen (van 25 tot 64 jaar) ten minste een middelbare schooldiploma.

Gemiddelde uitgaven voor onderwijs: Slowakije geeft ongeveer 4,2% van zijn BBP uit aan onderwijs.

Duur van verplicht onderwijs: Verplicht onderwijs duurt 10 jaar, van 6 tot 16 jaar.

Percentage van de bevolking met toegang tot internet: Ongeveer 88%.

Geletterdheidscijfer: Het geletterdheidscijfer is vrijwel universeel hoog, geschat op meer dan 99%.

Percentage van de bevolking met hoger onderwijs: Ongeveer 23% van de volwassen bevolking (25-64 jaar) heeft hoger onderwijs genoten.

Percentage van de bevolking betrokken bij onderzoek en ontwikkeling: Ter vergelijking heeft Slowakije ongeveer 1,4 onderzoekers per 1.000 werkende mensen. Dit is niet de exacte maatstaf die u zocht, maar het geeft enige informatie.

Tabel van de top 20 gebruikers in deze categorie met een IQ boven de 100.
# Land Gebruikers IQ
#1 zehte 140
#2 Ajka 136
#3 Martin kovac 133
#4 Bruno Duhár 133
#5 Atya Uristenem 133
#6 Silvia 133
#7 petrisek 131
#8 Doki 131
#9 Fede 131
#10 mato 130
#11 Matus 130
#12 Pippo 130
#13 Sarah 130
#14 Kokotino 129
#15 Egon 129
#16 vv 129
#17 Strinkin 129
#18 timur 129
#19 Orlando 128
#20 Bunker 128