Предложете го вашето истражување За новинари FAQ
Последно ажурирање: 08/14/2023 06:01 PM

Просечен коефициент на интелигенција по ниво на физичка активност

Еден витален аспект на човечкиот живот е физичката активност. Се обидовме да собереме податоци од нашите корисници за анализа на врската помеѓу фреквенцијата на физичката активност и просечните интелигентни коефициент (IQ) поени. Табелата подолу претставува инсајти за врската помеѓу физичката активност на индивидуалецот и нивниот одговарачки просечен IQ.

Високо ниво на доверба во податоците: 1000+
Ниска вредност на степенот на доверба: <1000
# Фреквенција на физичка активност Просечен коефициент на интелигенција Број на одговори
#1 Повремено 103.00 1000+
#2 Ретко 101.74 1000+
#3 Редовно 100.91 100+
#4 Никогаш 99.32 1000+