TOP IQ (last 30 days)

Эл аралык IQ тест

Биздин платформа IQ тест кош.

Биз чын эле эч нерсе адаштырган силер үчүн сыноо алдында сурашат.

IQ тест 40 суроо турат. Сынактан өтүп, кийин, статистикалык маалыматтар боюнча калкка карата таанып-билүүнүн натыйжасы, болот.

TOP IQ (last 30 days)

Орточо IQ Өлкө боюнча
Average IQ in Германия Германия: 104.64
Average IQ in Жапония Жапония: 104.39
Average IQ in Швейцария Швейцария: 103.31
Average IQ in Франция Франция: 102.99
Average IQ in Италия Италия: 102.94
Average IQ in Испания Испания: 102.64
Average IQ in Канада Канада: 102.47
Average IQ in Финляндия Финляндия: 102.33
Average IQ in Австралия Австралия: 102.3
Average IQ in Белгия Белгия: 101.99
Average IQ in Корея Корея: 101.88
Average IQ in Норвегия Норвегия: 101.79
Average IQ in Ирландия Ирландия: 101.7
Average IQ in Голландия Голландия: 101.7
Average IQ in Улуу Британия Улуу Британия: 101.65
Average IQ in Швеция Швеция: 101.02
Average IQ in Украина Украина: 100.97
Average IQ in Беларус Беларус: 100.48
Average IQ in Венгрия Венгрия: 100.12
Average IQ in Чехия Чехия: 100.07

4.51 / 5 (259 reviews)