საშუალო IQ დომინანტური ხელით: მარჯვენა წინააღმდეგ მარცხენა ფლანგიდან

კოგნიტიური უნარების კვლევა გაანალიზებულია სხვადასხვა საინტელექტო სფეროებში. ერთი ასავალიური არის იმავენარიის შედეგების პოტენციური კავშირი ადამიანის მთავარი ხელის და მათი ინტელექტუალური კვოფიციენტის (IQ) შორის.

დიდი დარწმუნების დონე მონაცემებში: 1000+
დაბალი ნდობის ხარისხის ღირებულება: <1000
# დომინანტი ხელი საშუალო IQ პასუხების რაოდენობა
#1 მარცხენა ხელი 103.35 1000+
#2 მარჯვნივ ხელი 100.18 10000+