საშუალო IQ სქესით

ვინ არის სწორედ ისწორე, მამაკაცები თუ ქალები?

ინტელექტუალური კვოფიციენტი (IQ) მიმართულებს მუდმივ წარმოადგენს კოგნიტიურ ჩანაწერების შეფასებისთვის. ეს კვლევას გააჩნია დასკერიმინირებები სქორებს IQ-ს საშუალო შორის სქორების განსხვავებები. საიტენების მონაცემების საზღვარზე ჩანს, რომ ჩვენი კვლევის მონაცემები სქორების საშუალო შორის განსხვავებების განსხვავებებს აჩვენებს.

დიდი დარწმუნების დონე მონაცემებში: 1000+
დაბალი ნდობის ხარისხის ღირებულება: <1000
# სქესი საშუალო IQ პასუხების რაოდენობა
#1 კაცი 100.95 100000+
#2 ქალი 98.83 100000+

მონაცემები

სტატისტიკურად:

კაცების საშუალო IQ: 100.95
ქალების საშუალო IQ: 98.83

პირველ ხილვაზე, თქვენ შეგიძლიათ წარმოადგენთ საკმაოდ მცირე სხვაობას კაცების და ქალების საშუალო IQ ქულებში. მაგრამ, როგორც ყოველი კარგი კვლევატრები ან გამორთულები, ეს რიცხვები თავიანთივე სრული სურათი არ წარმოადგენენ.

კონტექსტის გაგონვა

ხარისხის შიგან სხვაობები

პროფესიული ანალიზები ხარისხის ქულებში ხანაწერების შიგან ხანაწერების ვარიაბლილობას გამოიყენებს. როგორც ნებისმიერ დარგში, არის რუკა, სადაც თითო პიროვნება არის არსებული.

ტესტის მეთოდოლოგიები და ბიასი

ჩვენი ტესტი დაწყებული იყო ბადებულების და სქესუალობის შიგან ბაიასს შეხვდა. დამხმარე წმინდა სცენარების წაშლისთვის დიდი წინააღმდეგება გაკვეთა, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არის რეზონანსისა და ყურადღების თვალებში შერწყმა.

ქულების გარეშე დისტრიბუციებში

ჩვენი მონაცემები გამოიყენებს, რომ აჩვენოს, რომ უმცირესი კაცი და ქალი ქულები გადააქცევენ. ეს გადაქცევა გამოსავალის შესახებ სავაჭროდ მცირეა, ვიდრე თქვენ დასაფიქრებლად დაწყებული გულვის ქრივლების რეზონანსის ან სხვა მკვლელობის თვალებში შერწყმა.

უნარჩუნებების სხვაობა

ჩვენი კვლევები წარმოადგენს, რომ თუნდაც შეიძლება გვერდებულება საშუალო IQ ქულებში, ამ სხვაობები არ გამოდის საშუალო საწყისებელობაში. ეს დავალება მხიარულებელებისადმი უდიდესი ხელმოკლეობას შეიძლება წარმოადგენონ, თვითღირებულ საწყისებლებში, რომლებიც გვინდა მუშაობენ.

ბიოლოგიური ფაქტორები

ის სახელება რომ ხელისუფლებების ცვლილებები და ხელსუფლებების სტრუქტურის სხვაობები, მუშაობენ გარდასადამობლებში საწარმოო ტესტებში ცვლილებებს წარმოადგენს.

სოციალური და გარემოს ფაქტორები

საკუთარი ცხოველების სახლები, გასწორების საშუალოება, პერსონალური სიცოცხლის თვალები ყველა წვეროების გასწორების განსხვავებაში საკმაოდ დიდ როლს ითვლება, რომელიც აღმოსაჩენად შეძლება იქნეს IQ ქულებზე.