საშუალო ინტელექტის IQ ფიზიკური დატვირთვის დონით

ადამიანური სიცოცხლის ერთი ძირითადი ასპექტი არის ფიზიკური აქტივობა. ჩვენ წარმოადგენთ მომხმარებლების მიერ მონაცემების შეგროვებას, რათა შევარჩიოთ ფიზიკური აქტივობის სიხშიროს და შესაბამისი საშუალო ინტელექტუალური კოეფიციენტი (IQ) ქულების შორის. ქვედა ცხრილი წარმოადგენს ინდივიდის ფიზიკურ აქტივობას და მათი საშუალო IQ-ს შესაბამის შეფუძვებას.

დიდი დარწმუნების დონე მონაცემებში: 1000+
დაბალი ნდობის ხარისხის ღირებულება: <1000
# ფიზიკური აქტიურობის სიხშირე საშუალო IQ პასუხების რაოდენობა
#1 შემთხვევით 103.00 1000+
#2 იშვიათად 101.74 1000+
#3 რეგულარულად 100.91 100+
#4 არასოდეს 99.32 1000+