Միջին IQ ըստ սեռի

Ո՞վ է խիստ զարդարում, տղամարդիկ թե կիները։

Հետազոտման ինտելեկտիոնալ քորիցիենտը (IQ) շարժիչ է ինտելեկտուալ հմտությունների արդյունքների գնահատման համար։ Այս հետազոտությունի մեջ մի մասը կենտրում է բաժանելու համար տղամարդիկի միջև իքսերգությունների միջև համարվող IQ հաշվարկերում։ Ընկերական է, որ մեր հետազոտության տվյալները բացասական են դարձել իքսերգության մասից բանալիկ քննություններից։

Առավել հավաստում տվյալներում: 1000+
Վստահության ցածր արժեք: <1000
# Սեռ Միջին IQ Պատասխանների քանակը
#1 Արական 100.95 100000+
#2 Կին 98.83 100000+

Տվյալները

Ստատիստիկական առաջարկում:

Տղամարդկանց միջին IQ: 100.95
Կանանց միջին IQ: 98.83

Հիմնականության առաջին հարցում, նորարարվողներից հետևաբար, դուք կարող եք նկարագրել մի քանի տարբերություն՝ մարդկանց և կանանց միջին IQ հաշվարկներում: Բայց, ի՞նչքան բարձրացիկ հեռացնելով, իրենք կարող են ասել, որ այս թվերը միայն իրենք չեն տալիս լրիվ պատկերը:

Համաստեղությունը Գիտելու

Համաստեղություն Գենդերի Միջփուլում

Մասնակցաբառարակ անալիզները հաճախորհրավիրում են IQ հաշվարկների մեջ առկա փոփոխականությունը ամեն երկիրը: Հավանականության կան, ինչպես ցանկանալի խումբում, ունեն մի շարք, որտեղ համախմբված անձինք կայացնում են յուրրակապ կողքից:

Փորձարկման Մեթոդոլոգիաներ եւ Անբանություններ

Մեր փորձարկը սկսած ստեղծվել է սուրբ ազդեցություն եւ կենդանու բաժինները դուրս գրված՝ սուպերհերոսների համար, ամենայնպես որպես յուրաքանչյուր իր առավոտյանը իրենց համարժեքության հետ:

Բիոլոգիական Ֆակտորներ

Հետազոտությունները, ինչպես հորմոնական փոփոխությունները եւ եղելու հանգույցների տարբերությունները, կարող են ազդեցնել հեմասների քաղաքականությունը եւ դրանց մատակարարմանը հավասարեցնելուն իրականության մեջ:

Հասավաբանական եւ Գրականաբառարակ Սահմաններ

Ընկերած բաժինների դրականարարակ սահմանները, ինչպես սոցիալական ազդեցությունները, մատակարարման ապացույցներին համարվում են ցանկանալի դասակարգումները մատակարարման զարգացումը, որը կարող է հասնել տվյալները IQ հաշվարկներում: Այս դինամիկան նման է այնպես, ինչպես մեր աճը եւ միջուկը ազդարարում են մեր ընտանիքը, արդյունքում հետևաբար երազանգում է մեր նախընտրությունները, արյունավորները լուսավորող էու խրատարկիչ ընտանիքի ընտանիքներում։