Predložite svoje istraživanje Za novinare FAQ
Zadnje ažuriranje: 08/26/2023 07:42 PM

Prosječni IQ u Pakistanu

Broj odgovora: 10000+
Prosječni IQ: 96.11
Mjesto na ljestvici: 124

Demografija

Veličina populacije: Približno 225 milijuna

Očekivano trajanje života: Oko 67 godina

Stopa nataliteta: Približno 22 rođenja na 1.000 stanovnika

Postotak urbanog stanovništva: Otprilike 39%

Ekonomske pokazatelje

Stopa nezaposlenosti: Približno 4,5%

Stopa inflacije: Oko 8,6%

Obrazovni i kulturni pokazatelji

Prosječni izdaci za obrazovanje: Približno 2,8% BDP-a

Postotak populacije s pristupom internetu: Otprilike 22%

Postotak pismenog stanovništva: Oko 59%

Tablica 20 najboljih korisnika u ovoj kategoriji s IQ-om iznad 100.
# Zemlja Korisnici IQ
#1 Rafs 138
#2 Mohammad Danish 136
#3 Armaghan Dawar 134
#4 Rehmeen 132
#5 Qasim 132
#6 ah,ed 131
#7 Ovais 128
#8 Muhammad Ali Khan 128
#9 Fahad 127
#10 Khan 126
#11 Junaid 125
#12 Najam 125
#13 Fahad Nayyar 125
#14 babag 124
#15 Muhammad Ilyas 124
#16 Ramish 123
#17 Husayn Gokal 123
#18 Anoshae 123
#19 Muhammad Huzaifa 123
#20 sbukhari 123