بالاترین کاربران بر اساس امتیاز هوش

20 کاربر برتر برای 7 روز گذشته
# کشور کاربران IQ
#1 146
#2 Kati 142
#3 kii 140
#4 Steve 136
#5 Krako 136
#6 Yike Li 135
#7 ありこいんこ 135
#8 서호 135
#9 Conor 134
#10 파라 134
#11 akkkdsa 134
#12 . 133
#13 j 133
#14 liu yong 133
#15 Bryan 132
#16 Vikenox 131
#17 no 131
#18 Andżelika 131
#19 Mia 130
#20 Thuan 130
ژانویه
فوریه
مارس
ماه آوریل
ممکن است
ژوئن
جولای
اوت
سپتامبر
اکتبر
ماه نوامبر
دسامبر