ضریب هوشی متوسط ​​افرادی که تنها فرزند یک خانواده هستند

تعداد پاسخ ها: 10000+
ضریب هوشی متوسط: 100.94
رتبه در رتبه‌بندی: 2
جدول 20 کاربر برتر در این دسته با IQ بالاتر از 100
# کشور کاربران IQ
#1 Élise Leclerc 154
#2 Benjamin 152
#3 지현 152
#4 Daan 151
#5 さくら 149
#6 たかし 148
#7 Lars De Vries 148
#8 Sophie 148
#9 Rafaela 147
#10 Mateusz 146
#11 Aoife 143
#12 Олена (Olena) 143
#13 Isak Svensson 143
#14 Martim 142
#15 Zuzanna Nowak 142
#16 Olivia 142
#17 Liam 141
#18 Αλεξάνδρα 141
#19 雨涵 139
#20 Ethan 138