Navrhněte svůj výzkum Pro novináře FAQ
Poslední aktualizace: 09/10/2023 09:14 PM

Průměrné IQ podle věkové skupiny

Průměrný IQ populace poskytuje cenné poznatky o kognitivním vývoji a potenciálních změnách během života. Tato tabulka si klade za cíl podrobnou analýzu průměrných IQ skóre v různých věkových skupinách, s důrazem na význačné vzory a úvahy.

Vysoká Důvěra v Datech: 1000+
Nízká hodnota stupně důvěryhodnosti: <1000
# Věk Průměrné IQ Počet odpovědí
#1 26-35 102.24 100000+
#2 19-25 101.47 100000+
#3 36-50 100.17 100000+
#4 ≥50 99.35 100000+
#5 ≤18 98.49 100000+

Data

Podle shromážděných dat jsou průměrné IQ skóre segmentovány podle věkových skupin následovně:

  • 26-35 let: 102,24
  • 19-25 let: 101,47
  • 36-50 let: 100,17
  • ≥50 let: 99,35
  • ≤18 let: 98,49

Mladý dospělý věk (19-25 let) vs. Pozdní dospělost (26-35 let)

Lze pozorovat zajímavou souvislost mezi věkovými skupinami 19-25 let a 26-35 let. Druhá skupina má mírně vyšší průměrné IQ. Různé výzkumné studie naznačují, že kognitivní schopnosti mohou dosáhnout vrcholu v pozdních dvacátých a raných třicátých letech, což může vysvětlovat pozorovaná čísla.

Střední věk (36-50 let)

Věková skupina 36-50 let ukazuje nominální snížení průměrného IQ. To lze přičítat různým faktorům, včetně životních povinností, změn zdraví nebo jednoduše přirozené kognitivní evoluce.

Senioři (≥50 let)

Je zřejmé, že existuje mírný pokles průměrného IQ u těch, kdo jsou starší 50 let. Je však důležité rozlišovat mezi hrubým kognitivním zpracováním a akumulovaným znalostí nebo moudrostí. Druhé často kompenzuje jakýkoli pokles v prvním.

Dětství (≤18 let)

Nejmladší kohorta, ti, kteří jsou 18 a méně let, má nejnižší průměrné IQ v tomto souboru dat. To však není známka jejich kognitivního potenciálu. Jsou to formativní roky a s vhodným vedením, vzděláním a zkušenostmi je dostatek prostoru pro růst.