Navrhněte svůj výzkum Pro novináře FAQ
Poslední aktualizace: 08/14/2023 06:01 PM

Průměrné IQ podle úrovně fyzické aktivity

Jeden důležitý aspekt lidského života je fyzická aktivita. Snažili jsme se shromáždit data od našich uživatelů k analýze vztahu mezi frekvencí fyzické aktivity a průměrnými hodnotami Inteligentního kvocientu (IQ). Tabulka níže představuje poznatky o vztahu mezi fyzickou aktivitou jednotlivce a jejich odpovídajícím průměrným IQ.

Vysoká Důvěra v Datech: 1000+
Nízká hodnota stupně důvěryhodnosti: <1000
# Frekvence fyzické aktivity Průměrné IQ Počet odpovědí
#1 Příležitostně 103.00 1000+
#2 Zřídka 101.74 1000+
#3 Pravidelně 100.91 100+
#4 Nikdy 99.32 1000+