Предложете своето изследване За журналисти FAQ
Последна актуализация: 08/26/2023 07:41 PM

Среден IQ в Непал

Брой отговори: 1000+
Среден IQ: 96.06
Място в класацията: 125

Демографски данни

Размер на населението: Приблизително 29 милиона

Средна продължителност на живота: Около 71 години

Раждаемост: Приблизително 19 раждания на 1,000 души

Процент на градското население: Около 21%

Икономически показатели

Ниво на безработицата: Приблизително 3%

Ниво на инфлацията: Около 4.6%

Образователни и културни показатели

Средни разходи за образование: Приблизително 4.7% от БВП

Процент на населението с достъп до интернет: Около 21%

Процент на грамотното население: Около 67%

Таблица с 20-те най-добри потребители в тази категория с IQ над 100.
# Държава Потребители ИК
#1 Nischal 117
#2 Anisj 109
#3 Samir Phuyal 107