Предложете своето изследване За журналисти FAQ
Последна актуализация: 08/26/2023 07:30 PM

Среден IQ в Еквадор

Брой отговори: 1000+
Среден IQ: 97.03
Място в класацията: 104

Демография

Размер на населението: Приблизително 17,4 милиона 

Средна продължителност на живота: Приблизително 77 години 

Раждаемост: 18,87 раждания на 1 000 население 

Процент на градското население: 63% 

Икономически показатели

Спекулация на безработицата: 5,7% 

Инфлационна ставка: 0,4% 

Образователни и културни показатели

Средни разходи за образование: 4,5% от БВП

Процент на населението с интернет достъп: 66% 

Таблица с 20-те най-добри потребители в тази категория с IQ над 100.
# Държава Потребители ИК
#1 Joan 142
#2 Robert 138
#3 Hola 134
#4 Alexis 132
#5 Daniel 130
#6 ben 130
#7 Sant 130
#8 nick 127
#9 Kelly Delgado 127
#10 Tobyec 126
#11 jose 126
#12 Ricardo 124
#13 Gabriel 124
#14 Serquesea 123
#15 Samantha 123
#16 J King 122
#17 PIU 122
#18 Carlos 122
#19 fasfds 121
#20 eu 120