Предложете своето изследване За журналисти FAQ
Последна актуализация: 08/26/2023 07:29 PM

Среден IQ в Китай

Брой отговори: 1000+
Среден IQ: 105.38
Място в класацията: 2

Демография

Размер на населението: Около 1,4 милиарда.

Средна продължителност на живота: Около 76,5 години.

Раждаемост: Приблизително 11,2 раждания на 1 000 души.

Средна възраст на населението: Средата до късните 30-те години.

Процент на градското население: Около 60%.

Икономически показатели

Средна заплата: Варира в зависимост от региона, но като груба оценка, месечната заплата в градовете е около 8 000-9 000 CNY.

Безработица: Около 5,5%.

Инфлация: Приблизително 2,5%.

Ниво на инвестиции в наука и технологии като процент от БВП: Китай насочва към 2,5%, но точните цифри може да варират леко.

Образователни и културни показатели

Процентно разпределение на образователните нива: Различни данни, но значителна част от населението завършва средно образование.

Брой на образователните институции на 10 000 души: Данни, които не са налични веднага.

Средни разходи за образование: Около 4% от БВП.

Продължителност на образованието: 12 години за основно образование (6 години начално + 3 години средно + 3 години висше), повече за висше образование.

Процент на населението с интернет достъп: Над 70%.

Процент на грамотното население: Над 95%.

Процент на населението с висше образование: Над 15% с висше образование.

Брой научни публикации на 10 000 души: Данни, които не са налични веднага.

Брой библиотеки или културни центрове на 10 000 души: Данни, които не са налични веднага.

Научни и научни показатели

Брой научници и изследователи на 10 000 души: Данни, които не са налични веднага.

Пропорция на населението, занимаващо се с научни и изследователски дейности: Отново, конкретните данни са трудни за получаване, но Китай има нарастващ сектор за научни изследвания и развитие.

Таблица с 20-те най-добри потребители в тази категория с IQ над 100.
# Държава Потребители ИК
#1 小鹿 144
#2 范叔 142
#3 aoooe 142
#4 曹功满 142
#5 Mia 141
#6 Xinying 140
#7 SHIkai ZHAO 140
#8 pan 139
#9 kk 139
#10 139
#11 王春燕 138
#12 Scott Zhao 138
#13 ran 137
#14 Qihui 137
#15 WANG 136
#16 李真毅 136
#17 Jacky 135
#18 郝龙 135
#19 康泽铭 135